ÅRETS FÖRÄNDRINGSLEDARE 2020

För sjätte året i rad arrangerades Årets Förändringsledare – ett pris för ledare som visat prov på bland det mest krävande som finns inom näringslivet – framgångsrik förändringsledning. Att lyfta fram personer som på olika sätt bidragit till samhällets utveckling ger en extra sporre och sänder signalen att ambition och ledarskap uppmärksammas och uppmuntras.

Likt tidigare år tilldelades priset vinnare inom tre kategorier: Stora bolag, Medelstora bolag, samt ett varierande pris med ett unikt tema för året.

JURY

Elise Andström
Partner, Boyden Executive Search

Elise Andström arbetar som Managing Partner på Boyden sedan oktober 2018 och har mer än 20 års erfarenhet från Executive Search-branschen. Hennes fokus är Consumer/Retail och Financial Services där hon främst rekryterar styrelseledamöter och ledande befattningar. Elise arbetar även med managementgrupper från multinationella och nationella företag med validering av ledarskap och talent management samt hur de bör bygga, anpassa och utveckla sina ledningsgrupper och ledare för att uppnå strategiska affärsmål.

Läs mer

Ulrika Francke
Rådgivare och styrelsearbetare, ledamot av IVA

Ulrika Francke har under sin karriär innehaft positioner som förvaltningschef i Stockholms stad och som VD i flera företag, 2018  lämnade Ulrika sin post som VD för Tyréns. Ulrika arbeta nu som rådgivare och med styrelseuppdrag i Vasakronan, som ordförande, Hexagon, Knightec, SIS och Stiftelsen Sven Tyrén. Tidigare uppdrag inkluderar bl a Svensk Bilprovning, Econova, Södersjukhuset, Stockholms Brandförsäkringskontor, Skanska och Swedbank. Ulrika har också innehaft en rad uppdrag som politiker i Stockholms stad liksom uppdrag i flertal branschorganisationer

Läs mer

Fredrik Lind
Senior Partner & Managing Director, Boston Consulting Group (BCG)

Fredrik Lind arbetar inom och driver BCG:s affärsområden Teknologi, Media & Telekommunikation (TMT) och Social Impact i Norden, och driver även marknadsföring globalt inom TMT. Som ledare inom TMT på nordisk nivå, driver Fredrik BCG:s kunskapsarbete inom digitalisering, bland annat genom rapporter som beställts av till exempel Google och Facebook för att visa Sveriges möjligheter inom digitalisering.

Läs mer

Charlotte Strömberg
Styrelseproffs och juryordförande

Sedan 2005 är Charlotte engagerad som styrelseledamot i flera organisationer inom ett spektrum av olika branscher. Från och med 2012 är hon styrelsearbetare på heltid och sitter för närvarande med styrelseuppdrag i Castellum som ordförande, Clas Ohlson, Skanska, Sofina SA samt Kinnevik. Tidigare uppdrag inkluderar Gant, Fjärde AP Fonden, Rezidor, Swedbank, Intrum Justitia och Karolinska Institutet, Bonnier och Ratos. Charlotte är även ledamot i aktiemarknadsnämnden.

Läs mer

Henrik Östberg
Partner, Interim Search

Henrik Östberg har en bakgrund inom management consulting och därefter 10 år i industrin på flera chefsbefattningar inom strategi, HR och hållbarhet. Han arbetar nu med rekrytering av interimschefer inom ett brett spektrum av funktioner och branscher. Samtidigt bidrar Henrik till att utveckla Interim Search genom olika typer av interna initiativ och externa marknadsaktiviteter.

Läs mer

KATEGORIER OCH KRITERIER

Juryn kommer att analysera kandidaterna utifrån tre perspektiv:

1. Intern påverkan. Detta avser resultat som förändringsledaren åstadkommit i den egna organisationen genom förändringar som på ett positivt sätt har påverkat det finansiella resultatet, personalen, organisationen, etc.

2. Extern påverkan. Hur personens förändringsledning framgångsrikt har påverkat externa intressenter och bidragit till samhället i stort.

3. Personlighet. Juryn väger även in personlighet och till vilken grad kandidaten har agerat som ett föredöme med ett positivt, engagerande och inspirerande sätt.

Minnen från tidigare Årets Förändringsledare

Bilder från Årets Förändringsledare

VINNARE

Årets Förändringsledare 2019
Stora bolag: Magnus Groth, VD Essity
Medelstora bolag: Stina Ehrensvärd VD Yubico
Årets utmärkelse, Samhällsnytta:
 Jan och Per Broman, grundare Fotografiska

Årets Förändringsledare 2018
Stora bolag: Birgitte Bonnesen, VD, Swedbank
Medelstora bolag: Magnus Welander, VD & Koncernchef Thule Group
Årets utmärkelse, Tech: Oscar Höglund, VD Epidemic Sound

Årets Förändringsledare 2017
Stora bolag: Rickard Gustafson, VD och koncernchef för SAS Group
Små & Medelstora bolag: Christer Zaar, VD för träningskedjan Actic
Årets utmärkelse, CSR: Anna Gedda, H&M:s hållbarhetschef

Årets Förändringsledare 2016
Stora bolag: Helena Stjernholm, VD för Industrivärden
Små & Medelstora bolag: Oscar Engelbert, VD och grundare Oscar Properties
Årets utmärkelse, Digitala Förändringsledare. Casten Almqvist, VD, Bonnier Broadcasting, inkl. TV4

Årets Förändringsledare 2015
Stora bolag: Kai Wärn, Koncernchef, Husqvarna Group
Medelstora bolag: Stefan von Stein, VD Campadre
Små bolag: Joakim Stenqvist, VD Infraservice

KONTAKT

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring arrangemanget, kontakt@aretsforandringsledare.se