ÅRETS FÖRÄNDRINGSLEDARE 2022

För sjunde året i rad arrangeras Årets Förändringsledare – ett pris för ledare som visat prov på bland det mest krävande som finns inom näringslivet – framgångsrik förändringsledning. Att lyfta fram personer som på olika sätt bidragit till samhällets utveckling ger en extra sporre och sänder signalen att ambition och ledarskap uppmärksammas och uppmuntras.

Likt tidigare år tilldelas priset vinnare inom tre kategorier: Stora bolag, Medelstora bolag, samt ett varierande pris med ett unikt tema för året. I år prisas vinnare under temat Omställning.

VINNARE 2022

Årets Förändringsledare 2022

Stora bolag: Annica Bresky, VD, Stora Enso 
Medelstora bolag: Robert Falck, VD, Einride 
Årets utmärkelse, Omställning: Dennis Gyllensporre, Generallöjtnant, Försvarshögskolan

TIDIGARE VINNARE

Årets Förändringsledare 2021
Stora bolag: Börje Ekholm, VD, Ericsson
Medelstora bolag: Pernilla Medson, VD, ResMed Sverige
Årets utmärkelse, Krishantering: Sara Lindholm Larsson och Martin Tegnér Karolinska Universitetssjukhuset

Årets Förändringsledare 2020
Stora bolag: Magnus Groth, VD Essity
Medelstora bolag: Stina Ehrensvärd VD Yubico
Årets utmärkelse, Samhällsnytta: Jan och Per Broman, grundare Fotografiska

Årets Förändringsledare 2019
Stora bolag: Birgitte Bonnesen, VD, Swedbank
Medelstora bolag: Magnus Welander, VD & Koncernchef Thule Group
Årets utmärkelse, Tech: Oscar Höglund, VD Epidemic Sound

Årets Förändringsledare 2018
Stora bolag: Rickard Gustafson, VD och koncernchef för SAS Group
Små & Medelstora bolag: Christer Zaar, VD för träningskedjan Actic
Årets utmärkelse, CSR: Anna Gedda, H&M:s hållbarhetschef

Årets Förändringsledare 2017
Stora bolag: Helena Stjernholm, VD för Industrivärden
Små & Medelstora bolag: Oscar Engelbert, VD och grundare Oscar Properties
Årets utmärkelse, Digitala Förändringsledare. Casten Almqvist, VD, Bonnier Broadcasting, inkl. TV4

Årets Förändringsledare 2016
Stora bolag: Kai Wärn, Koncernchef, Husqvarna Group
Medelstora bolag: Stefan von Stein, VD Campadre
Små bolag: Joakim Stenqvist, VD Infraservice

JURY

Katarina Brixéus
Managing Partner, Boyden Executive Search

Katarina Brixéus är sedan 2007 Managing Partner på Boyden Sweden och Partner i Boyden World Corporation. Hon är främst verksam inom områdena Consumer/Retail, Media och Financial Services. Innan hon började i Executive Search hade hon en lång linjekarriär på ledningsnivå, bland annat som Marknads- och Försäljningsdirektör i både svenska och multinationella företag inom olika branscher. Katarina fokuserar på rekryteringar på lednings- och styrelsenivå samt Management Assessments och Human Due Diligence.

Läs mer

Elise Andström
Managing Partner, Boyden Executive Search

Elise Andström arbetar som Managing Partner på Boyden sedan oktober 2018 och har mer än 20 års erfarenhet från Executive Search-branschen. Hennes fokus är Consumer/Retail och Financial Services där hon främst rekryterar styrelseledamöter och ledande befattningar. Elise arbetar även med managementgrupper från multinationella och nationella företag med validering av ledarskap och talent management samt hur de bör bygga, anpassa och utveckla sina ledningsgrupper och ledare för att uppnå strategiska affärsmål.

Läs mer

Wictor Bonde
Partner, Interim Search

Wictor Bonde - Wictor Bonde är Partner och grundare av Interim Search AB, som sedan 2012 vuxit till att bli Sveriges ledande interimsleverantör. Han har arbetat med rekrytering merparten av karriären, bland annat som Affärsområdeschef på Michael Page International och med chefsrekrytering på Heidrick & Struggles.

Läs mer

Stefan Granqvist
VD, Interim Search

Stefan Granqvist är VD och grundare av Interim Search AB, som sedan 2012 vuxit till att bli Sveriges ledande interimsleverantör. Han har sedan 2008 arbetat med rekrytering, bland annat som Konsultchef inom Interim Management hos Michael Page och på MRG Match Recruitment Group som Affärsområdesansvarig för Interim Management.

Läs mer

KATEGORIER OCH KRITERIER

Juryn kommer att analysera kandidaterna utifrån tre perspektiv:

1. Intern påverkan. Detta avser resultat som förändringsledaren åstadkommit i den egna organisationen genom förändringar som på ett positivt sätt har påverkat det finansiella resultatet, personalen, organisationen, etc.

2. Extern påverkan. Hur personens förändringsledning framgångsrikt har påverkat externa intressenter och bidragit till samhället i stort.

3. Personlighet. Juryn väger även in personlighet och till vilken grad kandidaten har agerat som ett föredöme med ett positivt, engagerande och inspirerande sätt.

Minnen från tidigare Årets Förändringsledare

Bilder från Årets Förändringsledare

KONTAKT

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring arrangemanget, 
Presskontakt: natalia.westin@interimsearch.com