ÅRETS FÖRÄNDRINGSLEDARE 2018

Det finns en rad utmärkelser i Sverige och det är vi glada för. Att lyfta fram personer som på olika sätt bidragit till samhällets utveckling ger en extra sporre och sänder signalen att ambition och ledarskap uppmärksammas och uppmuntras. Vi som är initiativtagare till Årets Förändringsledare anser att det saknats ett pris för de som visat prov på bland det mest krävande som finns inom näringslivet – förändringsledning. 

Initiativ 

Årets Förändringsledare är en hedersutnämning till personer som initierat och drivit förändring som haft en positiv inverkan på organisationen, dess anställda och samhället.


Bilder från kvällen


Film från kvällen:

VINNARE ÅRETS FÖRÄNDRINGSLEDARE 2018

Stora bolag: Birgitte Bonnesen, VD Swedbank

Vinnare i kategorin stora bolag är Birgitte Bonnesen som lyckats driva förändring genom att gå från vision till genomförande och i förändringsarbetet drivit både sig själv och sina medarbetare mot tydliga mål. Efter att ha tillträtt som VD för Swedbank har hon skapat en gemensam målbild, Wanted Position, en plan som visar var företaget är och vart företaget ska. Utifrån denna har bl.a. en ny kanalstrategi tagits fram. Arbetet har inneburit en stor transformation av banken, där digitalisering varit i fokus. De största utmaningarna har varit timing och tempo samt vikten av att få med både medarbetare, kunder och externa samarbetspartners på resan.

Att samtidigt som detta pågår även upprätthålla all övrig verksamhet är en oerhörd utmaning och något som hon lyckats väl med. Styrkan i genomförandet har varit att alltid blicka framåt och att få med sig medarbetare i både planering och genomförande med ett lyhört ledarskap.

Vinnarens stora hjärta rimmar väl med företagets vision ”att göra det möjligt för människor, företag och samhällen att växa”. Den tydliga viljan och en lång tradition av socialt engagemang förenar affärsmässighet med samhällsnytta. ”Äntligen jobb” som underlättar för utrikesfödda akademiker att matchas mot relevanta arbetsgivare samt tävlingen ”Rivstart”, som lyft fram tusentals företagsidéer är ett par exempel.

Arbetsglädje, tilltro och stöd gentemot medarbetare har varit viktiga ingredienser och en lång erfarenhet inom bank och finans har skapat stor trygghet och respekt bland medarbetare – Birgitte Bonnesen är en mycket värdig vinnare av ett pris för förändring!


Medelstora bolag: Magnus Welander, VD & Koncernchef Thule Group

Vinnaren i kategorin medelstora bolag är Magnus Welander på Thule Group. Han tillträdde som VD 2010, då företaget stod vid ett vägval efter ett flera år av snabb expansion genom företagsköp av B2B företag. Fortsätta på den inslagna riktningen eller gå tillbaka till rötterna. Valet var uppenbart för nya ledningen, man skulle gå från B2B till B2C och bli ett livsstilvarumärke. Nya konsumenter innebar nya kanaler och produktportföljen behövde breddas. Hela ledet från inköp och produktion till försäljning gjordes om och nya fabriker byggdes. Utöver att driva detta omfattande förändringsarbete har han genom sitt tydliga engagemang, mod och tro på visionen lyckats få med sig ägarna och medarbetarna som initialt tvivlade.

Samhällsengagemanget utanför företagets gränser är påtagligt: I en starkt internationell verksamhet bidrar bolaget i utveckling av starka lokalsamhällen. Produkternas livscykel är en central del i strategin. Sist men inte minst, inspirerar produkterna till en hälsosam livsstil. Under parollen ”ett aktivt liv för alla” bereds barn och familjer i utsatta områden, liksom funktionsvarierade, möjlighet att ta del av natur och rörelse.

Det har krävts ett rakt och tydligt ledarskap, mycket energi, en fast linje och uppmuntrande coachning. Samtidigt som medarbetare fått handlingsutrymme har han varit detaljfokuserad och målinriktad för att kunna ta snabba beslut och driva igenom de förändringar som krävts. Trots det rankar bolaget högt på hur nöjda medarbetarna är och många är stolta över att arbeta i bolaget. Han är en värdig vinnare som lyckats driva ett mycket omfattande arbete med tuffa förutsättningar genom sin starka tro på företagets vision.Årets Förändringsledare – Tech: Oscar Höglund, VD Epidemic Sound


Vinnaren i årets nya kategori, Årets Förändringsledare – Tech bolag, är Oscar Höglund. Han har i sin roll som VD på Epidemic Sound, visat prov på entreprenörskap, fantastiskt driv samt en förmåga att på ett modigt sätt ta för sig i en globalt konkurrensutsatt bransch. Det snabbväxande musik- och teknologibolaget har haft en tillväxt på 100 % på årsbasis under de senaste åren och är idag världsledande.

Oscar Höglund har möjliggjort en omfattande förändringsresa genom att ligga i framkant i relation till marknadsutvecklingen. En av de viktigaste utmaningarna har varit att övergå från att enbart vara ett B2B-företag till att fokusera på både B2B och B2C. Med den nya strategin som krävde en helt ny juridisk struktur från grunden, har företaget lyckats leverera en ny musiklösning till marknaden för streamingplattformar.

Det som kännetecknar hans ledarskap är ett naturligt och inkluderande sätt – oavsett om det gäller en konversation med en medarbetare eller en presentation för hundratals människor. Han har en naturlig förmåga att förmedla både värde och energi till personer omkring sig. Med öppenhet och nyfikenhet har han skapat en inkluderande företagskultur med stora satsningar på kompetens och ledarskapsutveckling bland medarbetarna. En ödmjuk och team-orienterad ledarstil som tar hänsyn till företagets och teamets bästa genomsyrar företagets kultur och är en av anledningarna till att många högpresterande och kompetenta personer söker sig till företaget. Djärva drag med känsla för marknadsutvecklingen har resulterat i ett framgångsrikt företag drivet av en sann förändringsledare.

För frågor, mejla kontakt@aretsforandringsledare.se 

VINNARE 2018

Årets Förändringsledare 2018
Stora bolag: Birgitte Bonnesen, VD, Swedbank
Medelstora bolag: Magnus Welander, VD & Koncernchef Thule Group
Årets utmärkelse, Tech: Oscar Höglund, VD Epidemic Sound

TIDIGARE VINNARE

Årets Förändringsledare 2017
Stora bolag: Rickard Gustafson, VD och koncernchef för SAS Group
Små & Medelstora bolag: Christer Zaar, VD för träningskedjan Actic
Årets utmärkelse, CSR: Anna Gedda, H&M:s hållbarhetschef

Årets Förändringsledare 2016
Stora bolag: Helena Stjernholm, VD för Industrivärden
Små & Medelstora bolag: Oscar Engelbert, VD och grundare Oscar Properties
Årets utmärkelse, Digitala Förändringsledare. Casten Almqvist, VD, Bonnier Broadcasting, inkl. TV4

Årets Förändringsledare 2015
Stora bolag: Kai Wärn, Koncernchef, Husqvarna Group
Medelstora bolag: Stefan von Stein, VD Campadre
Små bolag: Joakim Stenqvist, VD Infraservice

TID OCH PLATS

Datum: 13 februari 2019, kl. 18.00-19.30
Plats: Google Sverige, Östra Järnvägsgatan 21, Odin (plan 8)
OSA: Senast 8 februari


PROGRAM

18.00 - Mingel 
18.20 - Årets Förändringsledare 2018
- Keynote Speaker
- Prisutdelning
- Panelsamtal
19.30 Mingel med fingerfood

JURY

Elise Andström
Partner, Boyden Executive Search

Elise Andström arbetar som Managing Partner på Boyden sedan oktober 2018 och har mer än 20 års erfarenhet från Executive Search-branschen. Hennes fokus är Consumer/Retail och Financial Services där hon främst rekryterar styrelseledamöter och ledande befattningar. Elise arbetar även med managementgrupper från multinationella och nationella företag med validering av ledarskap och talent management samt hur de bör bygga, anpassa och utveckla sina ledningsgrupper och ledare för att uppnå strategiska affärsmål.

Läs mer

Wictor Bonde
Medgrundare, Interim Search

Wictor Bonde är medgrundare, partner och kommersiell chef för Interim Search AB. Hans ansvar omfattar alla externa aktiviteter som företaget gör. Wictor var även en av initiativtagarna till att starta Årets Förändringsledare år 2015. Innan han startade Interim Search arbetade Wictor inom företagsförvärv och som kommunikationsansvarig.

Läs mer

Fredrik Lind
Senior Partner & Managing Director, Boston Consulting Group (BCG)

Fredrik Lind arbetar inom och driver BCG:s affärsområden Teknologi, Media & Telekommunikation (TMT) och Social Impact i Norden, och driver även marknadsföring globalt inom TMT. Som ledare inom TMT på nordisk nivå, driver Fredrik BCG:s kunskapsarbete inom digitalisering, bland annat genom rapporter som beställts av till exempel Google och Facebook för att visa Sveriges möjligheter inom digitalisering.

Läs mer

Gustav Radell
Marketing Manager, Google Sverige

Gustav har varit på Google i över 12 år. Som Marknadschef för Google Sverige och Head of Consumer Marketing i Norra Europa har Gustav varit med i en stor del av Google Sveriges historia och varit med och byggt upp företagets närvaro och strategi i Norden. Gustav utnämndes till en av Veckans Affärers 101 Supertalanger 2015.

Läs mer

Charlotte Strömberg
Styrelseproffs och juryordförande

Sedan 2005 är Charlotte engagerad som styrelseledamot i flera organisationer inom ett spektrum av olika branscher. Från och med 2012 är hon styrelsearbetare på heltid och sitter för närvarande med styrelseuppdrag i Castellum som ordförande, Clas Ohlson, Skanska, Sofina SA samt Kinnevik. Tidigare uppdrag inkluderar Gant, Fjärde AP Fonden, Rezidor, Swedbank, Intrum Justitia och Karolinska Institutet, Bonnier och Ratos. Charlotte är även ledamot i aktiemarknadsnämnden.

Läs mer

Henrik Östberg
Partner, Interim Search

Henrik Östberg har en bakgrund inom management consulting och därefter 10 år i industrin på flera chefsbefattningar inom strategi, HR och hållbarhet. Han arbetar nu med rekrytering av interimschefer inom ett brett spektrum av funktioner och branscher. Samtidigt bidrar Henrik till att utveckla Interim Search genom olika typer av interna initiativ och externa marknadsaktiviteter.

Läs mer

KATEGORIER OCH KRITERIER

För att kvalificera sig ska kandidaten:

1. Varit aktiv i ett bolag med huvudkontor eller betydande verksamhet i Sverige under 2018.

2. Haft en linjeroll i organisationen.

Juryn kommer att analysera kandidaterna utifrån tre perspektiv:

1. Intern påverkan. Detta avser resultat som förändringsledaren åstadkommit i den egna organisationen genom förändringar som på ett positivt sätt har påverkat det finansiella resultatet, personalen, organisationen, etc.

2. Extern påverkan. Hur personens förändringsledning framgångsrikt har påverkat externa intressenter och bidragit till samhället i övrigt.

3. Personlighet. Juryn väger även in personlighet och till vilken grad kandidaten har agerat som ett föredöme med ett positivt, engagerande och inspirerande sätt.

KONTAKT

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring arrangemanget, kontakt@aretsforandringsledare.se