Vinnare - Årets Förändringsledare 2020

Börje Ekholm, vd, Ericsson
Vinnare i kategorin Stora Bolag 2020

In1

2021-04-28

”Det viktigaste är att vara närvarande!”
 

Som ett av Stockholmsbörsens allra största bolag har Ericsson snabbt lyckats ställa om verksamheten för en helt ny värld. Under det gångna tuffa året har bolagets vd, Börje Ekholm, visat ett exceptionellt ledarskap. Receptet har bland annat varit ökade investeringar i ny teknik, rak kommunikation och ett ständigt fokus på helheten. 

Det har minst sagt varit mycket att stå i för Börje Ekholm sedan han tog över i januari 2017 som vd för telekomjätten Ericsson. Förlust har vänts till vinst, bolagets massiva investeringar i utrullningen av 5G-näten har burit frukt vilket gjort succé inte minst på börsen där aktien under de tolv senaste månaderna stigit med över 50 procent. Till utmaningarna ska förstås också läggas en pågående global pandemi-epidemi där Ericsson lyckats möjliggöra distansarbete för merparten av sina 100 000 anställda fördelade på 180 länder. Internt beskrivs han gärna som en jordnära rockstjärna, tillgänglig för alla. Även om hans framtoning är enkel finns en utstrålning som vittnar om en trygg ledare i såväl framgång som motgång. 

Känner du dig som en ”jordnära rockstjärna”?
”Ha ha, kanske inte direkt som en rockstjärna! Snarare istället som en countrystjärna”, säger Börje Ekholm som därmed skvallrar om vad han gillar att lyssna på för musik. ”Skämt åsido, själv tycker jag att vi har medarbetare som verkligen ’rockar’! Din fråga borde du istället ställa till min omgivning, men jag är nog rätt trygg i mig själv och jordnära. Jag tycker om det raka och enkla och ser mig som prestigelös.” ”Jag gillar raka puckar från våra medarbetare och jag uppskattar verkligen att vara ute och träffas. Det är där jag får höra sanningarna och ser hur det egentligen står till, vilket också betyder att vi kan göra något åt problemet. När jag möter kunder passar jag nästan alltid på att ta mötena tillsammans med våra anställda på kontoret. Tyvärr har ju inte det varit möjligt det här året utan det har fått ske digitalt.” 

Hur vill du själv beskriva din ledarstil?
”Jag fokuserar mitt ledarskap mycket på att skapa ett team. Jag brukar säga till min ledningsgrupp att ’ni har två jobb – det viktigaste jobbet är Ericsson som helhet och det andra jobbet är att leda er verksamhet som ni ansvarar för’. Jag vill också som ledare ha en faktabaserad och transparent dialog så att vi kan fatta snabba beslut.” 

Gillar du som person att skapa förändring?
”Ja, verkligen! Jag tycker om stora utmaningar och att tillsammans med ett team driva en verksamhet framåt. Det är väldigt inspirerande och ger mig mycket energi. Jag är nog ingen bra förvaltare…” 

Hur skulle du beskriva år 2020?
”Som bolag har Ericsson haft ett bra år, vi nådde våra mål och därmed har vi vänt företaget. Men ur ett mer mänskligt perspektiv har året med Covid 19-pandemin inneburit påfrestningar för alla våra medarbetare. Vår prioritet har varit att sätta våra medarbetare, kunder och intressenters hälsa och säkerhet i första hand.” ”I början av pandemin gick vi över en natt till att låta ungefär 85 000 medarbetare arbeta på distans och det har vi fortsatt med, samtidigt som det haft en minimal påverkan för våra kunder. Jag är väldigt stolt över våra resultat och vad vi har åstadkommit under år 2020.” 

In1

Vilka har varit de största utmaningarna för er som bolag under den här perioden?
”Vi har klarat oss bra, men påfrestningarna på våra medarbetares hälsa har varit tydlig. Många länder har varit helt nedstängda och helt klart har det påverkat vår personal. Vi har försökt underlätta genom att vara tydliga i våra budskap kring vad som gäller med hemarbete, resor med mera. Men även genom att stötta dem med till exempel hemmakontor för bra ergonomi, tips och råd kring hur man jobbar digitalt och vi har lagt mycket fokus på hälsa och välmående”, säger Börje Ekholm som anser att det går bara att jobba i en virtuell miljö om du också ger medarbetarna ansvaret för sin leverans. ”Och våra medarbetare har visat att de vill ta det ansvaret, företaget har levererat på ett enastående sätt. Jag är otroligt tacksam för allas insatser och jag är stolt över våra resultat!” 

Vad har varit dina största personliga utmaningar som ledare?
”Det har nog varit att inte kunna träffa varken medarbetare, chefer eller kunder mer än bara digitalt. Jag har verkligen saknat den extra dynamik som tillkommer när du träffas fysiskt. Och det är svårare att skaffa nya kunder under en sådan här speciell sits.” 

Berätta mer om de viktigaste förklaringarna till att ni lyckats så bra under det senaste året, inte minst vad gäller utvecklingen på börsen?
”År 2017 valde vi att kraftigt öka våra investeringar i FoU, forskning och utveckling, och sedan dess har vi också anställt 7 700 ingenjörer. Idag utgör FoU nära en fjärdedel av alla våra anställda, något som också har gjort att vi har ett teknologiledarskap nu när 5G-utrullningen accelererar.” ”Men för mig är inte börskursen det viktiga. Vi ska bygga ett långsiktigt starkt Ericsson och det gör vi genom att fokusera på två saker i bolaget: våra kunder och vårt team. Aktieägarna är en konsekvens av att vi har rätt medarbetare som tar rätt beslut mot kund, då blir det också finansiellt bra.” 

Vad är kännetecknande för att leda ett företag i förändring?
”Det handlar mycket om att engagera hela organisationen i förändringen. Att ha ett gemensamt mål som alla jobbar mot”, säger Börje Ekholm och berättar att bland de tuffaste utmaningarna har varit att verkligen driva en kulturförändring internt i ett stort bolag. ”Det är ett långsiktigt arbete som tar tid.” Ericsson har sedan hösten år 2019 internt drivit en global kulturell transformationsresa, ”Ericsson on the Move”, med syfte att utveckla och stärka bolagets kultur inom fem områden: samarbete och samverkan, faktabaserade och modiga beslut, snabbt genomförande, empati och mänsklighet samt en miljö som uppmuntrar civilkurage. ”Att stärka vårt sätt att arbeta inom de här fem fokusområdena ger stöd i vår omvandling av Ericsson. Vårt behov av förändring är konstant och ger oss möjlighet att skapa en utvecklande miljö där våra medarbetare kan ta oss in i framtiden. Och redan nu ser vi mycket goda resultat i våra medarbetarmätningar i form av en positiv trend kring motivation och engagemang, vilket är helt avgörande för vår långsiktiga framgång som bolag!”

Har den pågående pandemin till och med gjort det enklare att skapa förändring inom vissa områden?
”Ja, absolut! Pandemin har snabbat på den digitala omvandlingstakten och bekräftat att trådlös uppkoppling är en kritisk infrastruktur som ligger till grund för hela samhället. Till slut kommer vi att återgå till mer normala förhållanden, men det kommer inte att bli som förut.” ”Vi kommer till exempel att se distansarbete som en del av det nya normala. Jag tycker även att pandemin har lärt oss att det går att ställa om mycket snabbare än vad man tror och det är en lärdom vi tar med oss.” 

Är förändringarna klara nu, vad måste ni bli ännu bättre på?
”Nej, verkligen inte! Ett bolag som Ericsson är som sagt i ständig förändring. Vi måste alltid ligga i framkant vad gäller tekniken och även se till att vi har de bästa medarbetarna för att utveckla vårt bolag.” 

Så vilka är dina bästa råd för att leda i förändring?
”Det är att vara närvarande i organisationen, att se både utmaningar och möjligheter. Och att sedan våga fatta de beslut som kommer att driva förändringen framåt.” 

Vilka är de främsta hoten mot er fortsatta framgång?
”För att vara konkurrenskraftiga måste vi fortsätta investera i FoU och öka våra marknadsandelar. Och då är motiverade och engagerade medarbetare helt avgörande för vår långsiktiga framgång.” 

Ulf Skarin

In1

MOTIVERING - VINNARE STORA BOLAG 

Börje Ekholm, vd, Ericsson
Börje Ekholm har under året visat exceptionell förmåga att leda sin organisation under en period av mycket stor extern påverkan. Han har varit ett föredöme i att snabbt och effektivt ställa om verksamheten och möjliggjort distansarbete för merparten av de 100.000 anställda fördelat på 180 länder. 

Under Börjes ledarskap har Ericson haft en positiv aktieutveckling och förlust har vänts till vinst och den ambitiösa satsningen på 5G-nätet borgar för fortsatt tillväxt. Han beskrivs som en jordnära rockstjärna som är tillgänglig för alla, med enkel framtoning och som en trygg ledare i såväl framgångar som motgångar.